magnus oscarsson

En Bonde mindre för varje dag!
En Bonde mindre för varje dag! 456 262 Furuhöjdskyrkans församling, Alunda

Landsbygdskväll med entusiastiska människor i Furuhöjdskyrkan Lasse Levén talade om att Rädda Landsbygden, den vackra svenska landsbygden är hotad. Flera mjölkbönder delade med sig av sin vardag, bekymmer som glädje. Ingmar Messing berättade att idag ockuperar vi den bästa åkermarken för bebyggelse. Magnus Oscarsson riksdagsman för KD berättade att ett lantbruk om dagen läggs ner…

read more