Kvinnofrukosten 7 oktober inställd

Kvinnofrukosten 7 oktober inställd 150 150 Furuhöjdskyrkans församling, Alunda

Den kvinnofrukost som annonserats i Rum för liv lördag 7 oktober är tyvärr inställd.