I höst står Apostlagärningarna i focus i församlingen.

I höst står Apostlagärningarna i focus i församlingen. 1024 714 Furuhöjdskyrkans församling, Alunda

Vi läser från Apostlagärningarna i vår Bibelläsningsplan, se nedan.

Vi predikar varje söndag från Apostlagärningarna och vi inbjuder till våra Hemgrupper och där studerar vi också Apostlagärningarna. Apostlagärningarna handlar om de första kristna församlingen. Den Helige Anden griper tag i apostlarna och de kan inte tiga med vad de har sett och hört och därför predikar de Jesu Namn frimodigt. Denna trosvisshet möter hårt motstånd, fienderna är många och tuffa men apostlarna kan inte sluta berätta och genom Guds nåd får de också vara med om en enorm väckelse. Vi som församling läser, lyssnar och längtar efter att Guds Ande också skall röra vid oss och hela vårt land.