Under höstmarknaden vid Öppen Hand…

Under höstmarknaden vid Öppen Hand… 380 241 Furuhöjdskyrkans församling, Alunda

…sålde vi produkter för 23 tusen och vi dubblade detta så vi har skickat 50 tusen till projektet  Acolher  i staden Macapá vid Amazonfloden Brasilien. Genom våra missionärer Jenemarks så är vi med i ett projekt för att förebygga våld/droger/sexuellt utnyttjande etc i ett område där social missär råder. Genom dessa medel kan vi tillsammans med den lokala kyrkan bygga en bättre framtid för barnen och ungdomarna i detta område.