Ang Corona-pandemin

Ang Corona-pandemin 1024 556 Furuhöjdskyrkans församling, Alunda

Vi lever fortfarande i pandemin och vi tycks gå emot en andra våg. Smittspridningen har förvärrats här i Uppsala-området. Höjningen till 300 personer för allmänna sammankomster som regeringen beslutade skulle gälla från den 1 nov, kommer inte att gälla här i region Uppsala, där gäller fortfarande max-gränsen av 50 personer tills vidare.

Vi som kyrka vill självklart inte förvärra läget utan ta ansvar för vårt område och vara en positiv kraft i samhället. Därför vill vi betona att vi tar denna pandemi på yttersta allvar och vill på allt sätt begränsa smittspridningen genom tydliga riktlinjer för våra besökare i Furuhöjdskyrkan.

Vi kommer att fortsätta med Gudstjänster och möten i vår stora kyrksal som rymmer drygt 300 personer, men maximalt 50 personer. (vaktmästare ser till detta) Viktigt att varje Gudstjänst-besökare enbart sitter på de väl utspridda och uppmärkta platserna. Viktigt också att när vi anländer kyrkan och lämnar kyrkan, att vi gör det på ett förståndigt sätt och håller ett avstånd av 2 meter. Samtalen efter gudstjänsten tar vi utomhus. Under rådande restriktioner så avstår vi från serveringar och även Nattvardsfirande i kyrkan. Vi betonar det personliga ansvaret, om du känner dig det minsta krasslig så stannar du hemma och när du är i kyrkan så tar du hänsyn och håller ett fysiskt avstånd hela tiden. Varje söndag har vi 3 Gudstjänster. 10.30 och 15.00 i Furhöjdskyrkan och 13.00 i Gimogårdskyrkan, (40 personer max) Vi matas hela tiden med information ang Corona-Pandemin och det kan lätt skapa en osund och destruktiv fruktan, därför behöver vi matas med Guds ord. Guds ord är inte överslätande eller mesigt, tvärtom skapar det  klarsynthet, hopp och tro och det behöver vi mycket av idag.  Därför arrangerar vi 12 bibelstudier som verkligen behandlar de tidsaktuella frågorna, missa inte dem. 4-12 nov.

Söndagarna 10.30 webbsänds liksom alla Bibelstudier.

Välkommen till Furuhöjdskyrkan.

Har du frågor att ställa eller önskar samtal, förbön eller behöver praktisk hjälp i dessa tider så tveka inte utan ring vår stödlinje  070/0104245

 ”Men den som lyssnar till mig bor trygg och behöver inte frukta något ont, visheten som värn emot det onda”Ord 1:33

Bön: Herre du som är Herre över allt, vi ber om beskydd och din tydliga närvaro, vi ber för de som drabbats, ge dem hälsa tillbaka. Vi ber att denna pandemi får människor att vakna upp och börja fråga efter dig. Herre låt detta virus dö ut. Amen