JESUS-vecka i Gimogårdskyrkan 15-20 mars

JESUS-vecka i Gimogårdskyrkan 15-20 mars 1024 939 Furuhöjdskyrkans församling, Alunda

Miljöförstöring-Corona-Krig Vad är det som händer? Var befinner vi oss?

Tisd 19.00 Möte
Onsd 18.30 Möte, Lena o Merzek Botros berättar
Torsd 19.00 Möte
Fred 19.00 Möte med betoning på Ungdom
Lörd 19.00 Möte
Sönd 12.30 Möte

Huvudtalare är Lasse Levén, det blir lovsång och bön med möjlighet till personlig förbön vid varje
samling. Dessutom Sopplunch och läsarsånger: Onsd, torsd, fredag kl 12.00 Alla välkomna!
Jesus-vecka innebär att vi berättar om Jesus, vem han är och vad han vill göra och vad han kommer
att göra! Kom med redan första kvällen och du blir fylld med ny kraft och stor glädje
Välkommen!