Fantastisk start på Jesus-veckan i Gimo

Fantastisk start på Jesus-veckan i Gimo 1024 768 Furuhöjdskyrkans församling, Alunda

Vi hade besök av Lena och Merzek Botros som berättade om sin väg till tro på Jesus. 60 personer lyssnade ivrigt, det blev en härlig fest i stor glädje.

Nu fortsätter vi Jesus-veckan med möten varje kväll.  Idrottsföreningarna har träningsläger, vi har vårt träningsläger nu i Gimo. De spelar boll, vi lär känna Jesus! Välkommen torsd, fred, lörd 19.00 och söndag 12.30.