Förlossningens innebörd

Förlossningens innebörd 150 150 Furuhöjdskyrkans församling, Alunda
Predikan
Predikan
Förlossningens innebörd
/

Lukas Ternborg predikar runt ämnet att gå i väntans tider, vad förlossning egentligen innebär.