Styrkan i namnet Jesus

Styrkan i namnet Jesus 150 150 Furuhöjdskyrkans församling, Alunda
Furuhöjdskyrkan - Predikan
Furuhöjdskyrkan - Predikan
Styrkan i namnet Jesus
Laddar in
/

Det finns en kraft i namnet Jesus. Lasse uppmanar oss att högt uttala Jesus i vår tillvaro – det kommer att ge skillnad.